Ogólne Warunki Użytkowania i Sprzedaży

Składając zamówienie, użytkownik akceptuje poniższe warunki ogólne.

I. Zastosowanie

Niniejsze warunki ogólne („Warunki”) dotyczą:

a) wykorzystania wszelkich informacji, zdjęć, dokumentów lub innych usług w poniższych europejskich sklepach calvinklein.com firmy CALVIN KLEIN pod adresem calvinklein.at, calvinklein.be, calvinklein.ch, calvinklein.cz, calvinklein.de, calvinklein.dk, calvinklein.ee, calvinklein.es, calvinklein.fi, calvinklein.fr, calvinklein.hr, calvinklein.hu, calvinklein.ie, calvinklein.it, calvinklein.lt, calvinklein.lu, calvinklein.lv, calvinklein.nl, calvinklein.pl, calvinklein.pt, calvinklein.ru, calvinklein.se, calvinklein.si, calvinklein.sk, calvinklein.co.uk i ich różnych wersjach („Witryna”); oraz

b) zakupu produktów marki CALVIN KLEIN w Witrynie.

II. Warunki Korzystania z Witryny

Wyłączenie odpowiedzialności za łącza zewnętrzne

Witryna może udostępniać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Firma CALVIN KLEIN niniejszym oświadcza, że nie ma wpływu na układ ani treść powiązanych stron i wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści stron osób trzecich, do których prowadzą łącza. Firma CALVIN KLEIN nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ani treść stron internetowych, które zawierają łącza do niniejszej strony lub do których łącza znajdują się na niniejszej stronie. Nasza informacja o ochronie prywatności oraz o wykorzystaniu plików cookie nie dotyczy zbierania ani przetwarzania danych osobowych użytkownika na takich zewnętrznych stronach ani za ich pośrednictwem.

Informacje Znajdujące Się w Witrynie

Informacje znajdujące się w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady. Firma CALVIN KLEIN stworzyła swoją Witrynę z zachowaniem staranności, jednak informacje, teksty, dokumenty, grafika, filmy, muzyka lub inne znajdujące się w niej usługi/informacje mogą zawierać błędy lub być w inny sposób niepoprawne lub niekompletne. Firma CALVIN KLEIN nie gwarantuje, że Witryna lub informacje są wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów lub że Witryna lub informacje są poprawne, aktualne i dokładne.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma CALVIN KLEIN nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny, w tym szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy, bądź niepoprawność lub niekompletność takich informacji lub Witryny, chyba że wzmiankowane szkody wynikają z umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania ze strony firmy CALVIN KLEIN.

Ponadto firma CALVIN KLEIN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania (lub niemożności wykorzystania) elektronicznych środków komunikacji z niniejszą Witryną, w tym – w szczególności – szkody spowodowane awarią lub opóźnieniem komunikacji elektronicznej, przechwytywaniem lub manipulowaniem komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.

Własność Intelektualna

Wszystkie nazwy marek, logo, nazwy produktów i tytuły wykorzystywane w Witrynie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy CALVIN KLEIN lub zewnętrznych posiadaczy znaków towarowych bądź nazw handlowych. Użytkownik nie może używać ani powielać takich znaków towarowych, logo ani nazw handlowych, ponieważ może to stanowić naruszenie praw posiadacza.

Prawa do projektu Witryny, tekstów, dokumentów, filmów, muzyki lub innych usług oraz ich dobór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, podstawowe kody źródłowe, oprogramowanie i wszystkie inne materiały znajdujące się w tej Witrynie są własnością firmy CALVIN KLEIN lub jej dostawców i podwykonawców, bądź zostały przekazane im na licencji.

Użytkownik może jedynie kopiować elektronicznie i drukować w formie papierowej fragmenty Witryny w zakresie niezbędnym do złożenia zamówienia lub korzystania z Witryny jako źródła zakupów. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać informacji i materiałów znajdujących się w tej Witrynie w żaden inny sposób, w tym kopiować w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować. W przypadku chęci wykorzystania materiałów lub informacji z tej Witryny użytkownik winien uzyskać na to uprzednią pisemną zgodę firmy CALVIN KLEIN.

Prywatność Danych

Firma CALVIN KLEIN zbiera i przetwarza dane osobowe użytkownika zgodnie z informacją o ochronie prywatności i wykorzystaniu wykorzystaniu plików cookie.

Nieoczekiwane Pomysły

W przypadku zamieszczenia przez użytkownika nieoczekiwanych pomysłów lub materiałów, które składają się z tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania, informacji lub innych elementów (Materiały) w tej Witrynie, lub wysłania ich do firmy CALVIN KLEIN pocztą elektroniczną lub w inny sposób użytkownik udziela firmie CALVIN KLEIN nieodwołalnego, bezpłatnego, niewyłącznego i obowiązującego na całym świecie prawa do wykorzystania, kopiowania, dostosowywania, modyfikowania, publikowania lub komercyjnego wykorzystania takich Materiałów w najszerszym zakresie, w dowolnej formie i za pośrednictwem wszystkich znanych i w chwili obecnej nieznanych mediów przez okres obowiązywania praw własności intelektualnej do Materiałów, a firma CALVIN KLEIN nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik niniejszym zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności firmę CALVIN KLEIN z tytułu wszelkich działań, roszczeń i zobowiązań, poniesionych przez firmę CALVIN KLEIN w wyniku użycia lub wykorzystania Materiałów naruszających prawa (własności intelektualnej) osób trzecich lub w inny sposób niezgodnych z prawem wobec osoby trzeciej.

III Warunki Sprzedaży

Uprawnienia i Zamówienia

Uprawnienia

Użytkownik może składać zamówienia jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. Do złożenia zamówienia potrzebny jest adres e-mail. Ponadto, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Witryny, które obejmują dodawanie produktów do koszyka i składanie zamówienia, konieczne może być ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała zarówno pliki cookie, jak i wyskakujące okienka.

Zamówienie może złożyć osoba, która skończyła co najmniej 16 lat, jeśli taki wiek jest wymagany do zawarcia umowy z firmą CALVIN KLEIN zgodnie z obowiązującym prawem, a ponadto zamówienie może złożyć konsument, nie sprzedawca.

Zamówienia

Produkty oferowane w Witrynie stanowią ofertę zakupu produktów firmy PVH Brands Poland SP. Z O.O. („CALVIN KLEIN”) na podstawie danych podanych w Witrynie.

Wszystkie wskazane ceny są kwotami w PLN i zawierają podatek VAT. Zamówienia i dostawy są możliwe do realizacji wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli firma CALVIN KLEIN nie jest w stanie zrealizować zamówienia, poinformuje o tym użytkownika jak najszybciej. Zamówienia są przyjmowane jedynie w ilościach typowych dla gospodarstw domowych. Więcej informacji na temat zamówień można znaleźć w części Informacje o zamówieniu.

Po przesłaniu zamówienia firma CALVIN KLEIN wyśle użytkownikowi wiadomość e-mail potwierdzającą jego otrzymanie („Potwierdzenie zamówienia”). Nie oznacza to, że firma przyjęła zamówienie użytkownika. Przyjęcie zamówienia następuje po wysłaniu produktów do użytkownika – firma wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że produkty zostały wysłane („Potwierdzenie wysyłki”).

W tym momencie wchodzi w życie umowa zawierająca niniejsze Warunki ogólne, która jest wiążąca dla użytkownika i firmy CALVIN KLEIN („Umowa”).

Produkty znajdujące się w Witrynie są zazwyczaj dostępne w magazynie i gotowe do wysyłki. Wszystkie rozmiary, które są niedostępne, są oznaczone jako niedostępne. Gdy klienci zamawiają produkty jednocześnie, mogą wystąpić problemy z dostępnością asortymentu. Jeżeli firma CALVIN KLEIN nie może wysłać zamówionego towaru, może anulować lub odrzucić daną część zamówienia, a użytkownik otrzyma zwrot kosztów lub nie zostanie obciążony. Firma dokłada wszelkich starań, aby jak najdokładniej odzwierciedlać poziom zapasów. Jednak czasami mogą wystąpić błędy. Nasza kolekcja online jest na bieżąco uzupełniana, dlatego warto ją regularnie sprawdzać. Ewentualnie, jeśli poszukiwane produkty zostały wyprzedane, można sprawdzić dostępność w lokalnym sklepie CALVIN KLEIN za pomocą Lokalizatora sklepów.

Jeżeli użytkownik złożył zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, winien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta firmy CALVIN KLEIN pod numerem 00800-74636499 pon.- sob., 08.00 – 20.00 (bezpłatny numer) lub wysłać wiadomość e-mail firmie CALVIN KLEIN na adres: service.pl@calvinklein.com. CALVIN KLEIN dołoży wszelkich starań, aby pomóc w dostępny sposób. Ponieważ firma CALVIN KLEIN zawsze dąży do szybkiej realizacji dostaw, oznacza to, że nie ma dużo czasu na anulowanie zamówienia.

Należy pamiętać, że firma CALVIN KLEIN nie może wprowadzać ani akceptować zmian w zamówieniu (adres, rozmiar, kolor) po złożeniu zamówienia.

Realizacja wszystkich zamówień w Witrynie zależy od dostępności. Firma CALVIN KLEIN wyraźnie zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia z dowolnego uzasadnionego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:

 • produkt jest niedostępny;
 • dane rozliczeniowe użytkownika są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
 • zamówienie użytkownika zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa firmy CALVIN KLEIN jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
 • użytkownik ma mniej niż 16 lat lub na innej podstawie nie osiągnął wieku wymaganego na mocy obowiązującego prawa do zawarcia umowy z firmą CALVIN KLEIN;
 • użytkownik jest sprzedawcą;
 • w stosownych przypadkach, płatność przelewem bankowym nie została otrzymana w ciągu 5 dni roboczych od Potwierdzenia zamówienia;
 • firmie CALVIN KLEIN nie udało się dostarczyć zamówienia na adres podany przez użytkownika.

Płatności i Oferty Promocyjne

Metoda Płatności

Za produkty można zapłacić kartą kredytową (MasterCard, Visa, American Express), z konta PayPal oraz w inny sposób dostępny w kraju użytkownika. Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat procesu płatności.

Maksymalna kwota, jaką można wydać w jednym zamówieniu, zależy od wybranej metody płatności oraz od tego, czy zakupy są dokonywane przez zarejestrowanego użytkownika czy przez gościa. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Oferty Promocyjne

Kod promocyjny jest ważny jednorazowo jedynie na zakup dokonany na stronie calvinklein.pl.

W przypadku kodów kwotowych, aby kod został wprowadzony pomyślnie, wartość zamówienia musi przekroczyć wartość kodu.

Kod nie podlega refundacji bądź wymianie w przypadku jakichkolwiek zwrotów zamówienia. 

Aplikacji kodu dokonać należy w koszyku zakupowym wprowadzając jego kombinację w polu „Wpisz kod promocyjny” oraz zatwierdzając klawiszem „Zatwierdź”.

Uwaga:

• Tylko jeden kod promocyjny może zostać użyty w zamówieniu, chyba że zaznaczono inaczej.

• Kod nie może być łączony z innymi promocjami bądź zniżkami. 

• W przypadku zwrotów, wartość kodu będzie proporcjonalnie podzielona na każdy z zamówionych produktów.

Sprawdzenie Danych

Podczas procedury zapłaty firma CALVIN KLEIN może przeprowadzić sprawdzenie zdolności kredytowej. W oparciu o wyniki tych kontroli firma CALVIN KLEIN może zmienić, dostosować lub odrzucić zamówienie lub wybraną metodę płatności. W większości przypadków firma CALVIN KLEIN oferuje możliwość wyboru innej metody płatności. Nasz zespół obsługi klienta nie zostanie poinformowany o wynikach sprawdzenia zdolności kredytowej.

Całkowita Należna Cena

Całkowita cena określona na ostatnim ekranie płatności obejmuje podatki i koszty wysyłki. Ta cena zostanie odnotowana w Potwierdzeniu zamówienia. Jeśli płatność jest dokonywana kartą kredytową, całkowita kwota za całe zamówienie zostanie odzwierciedlona na wyciągu bankowym.

Zmiany Cen

Ceny produktów są wyświetlane w Witrynie. Ceny mogą okresowo ulegać zmianom, ale zmiany nie wpłyną na zamówienie, które zostało potwierdzone w Potwierdzeniu zamówienia.

Dostawa i Zachowanie Prawa Własności

Dostawa

Co do zasady czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od wysyłki zamówienia. Więcej można dowiedzieć się z informacji o dostawie.

Jeśli dostarczone produkty mają wyraźne wady materiałowe lub produkcyjne, w tym uszkodzenia spowodowane transportem, prosimy o niezwłoczne powiadomienie firmy CALVIN KLEIN o takich wadach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Brak powiadomienia nie będzie miał wpływu na przysługujące użytkownikowi prawa.

Zachowanie Prawa Własności

Produkty pozostają własnością firmy CALVIN KLEIN do momentu całkowitej wpłaty.

Zwrot i Anulowanie Zamówień

Prawo Użytkownika do Rezygnacji

Wszystkie produkty zakupione w Witrynie można zwrócić w następującym terminie na własne ryzyko: w ciągu 60 dni od dnia, w którym produkt wszedł fizycznie w posiadanie użytkownika (lub wskazanej przez użytkownika osoby trzeciej innej niż przewoźnik).

W przypadku rezygnacji z zamówienia firma CALVIN KLEIN zwróci użytkownikowi wszystkie otrzymane wpłaty, w tym koszty standardowej dostawy i (ewentualne) opłaty administracyjne, bez zbędnej zwłoki i w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od poinformowania firmy o decyzji o zwrocie produktów. Zwrot środków może zostać jednak wstrzymany do czasu otrzymania zwrotu produktów przez firmę CALVIN KLEIN lub do momentu dostarczenia przez użytkownika dowodów na odesłanie produktów, w zależności od tego, który termin przypadnie wcześniej. Nie można zwracać następujących produktów: bielizna, stroje kąpielowe, karty podarunkowe, perfumy i produkty do makijażu (chyba że będą w oryginalnym zapieczętowanym opakowaniu).

Jak Skorzystać z Prawa do Rezygnacji

Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, użytkownik winien (i) poinformować firmę CALVIN KLEIN o zamiarze zwrotu produktów zgodnie z poniższymi instrukcjami i (ii) fizycznie zwrócić takie produkty w wyżej wspomnianym terminie 60 dni.

Można przekazać powiadomienie w następujący sposób:

 1. użyć formularza zwrotu, który jest dostępny poniżej (zob. Załącznik 1) lub formularza, który został dostarczony z produktami lub w Potwierdzeniu zamówienia; lub
 2. wysłać wiadomość e-mail na adres service.pl@calvinklein.com. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres domowy, szczegóły zamówienia i w miarę dostępności swój numer telefonu oraz adres e-mail.

Jak Dokonać Zwrotu

W przypadku zwrotu produktu pocztą produkty uznaje się za zwrócone w terminie, jeżeli zostaną nadane przez użytkownika w urzędzie pocztowym lub przekazane przewoźnikowi w wyżej wspomnianym terminie 60 dni.

Produkty można też zwracać w wybranych sklepach CALVIN KLEIN, jeżeli ta opcja jest dostępna w danym kraju. Aby dowiedzieć się, które sklepy oferują tę usługę, prosimy sprawdzić Lokalizator sklepów. Więcej można dowiedzieć się z informacji o zwrotach.

Zwracane produkty muszą zostać zwrócone w stanie, w jakim je otrzymano: zwrócone produkty muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą mieć nienaruszone wszystkie metki i etykiety produktu oraz nie mogą być użyte w żaden inny sposób niż w sposób zasadnie wymagany do podjęcia decyzji o zachowaniu produktu. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższych postanowień, w konsekwencji czego wartość produktu ulegnie zmniejszeniu, firma CALVIN KLEIN może pociągnąć użytkownika do odpowiedzialności z tytułu obniżonej wartości.

Należy upewnić się, że produkty pochodzące z różnych zamówień nie są zwracane w jednej przesyłce, aby zapewnić jak najszybszy zwrot pieniędzy.

Aby ułatwić procedurę zwrotu, z każdą dostawą lub Potwierdzeniem zamówienia firma CALVIN KLEIN przekazuje (i) informacje o zwrotach, (ii) łącze do formularza zwrotu online lub wydrukowany formularz zwrotu oraz (iii) etykietę zwrotną. Należy przykleić etykietę zwrotną do pudełka, a w przypadku korzystania z pudełka, w którym firma CALVIN KLEIN wysłała produkty użytkownikowi, należy upewnić się, że etykieta zwrotna zakrywa oryginalną etykietę użytą do wysyłki paczki do użytkownika. Zwrot zostanie przeprowadzony przez przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu. Należy dokładnie zapoznać się z informacjami o zwrotach.

Zwrot Wadliwych Produktów

Można zwrócić dostarczone produkty, które są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem. Można to zrobić w ciągu 2 miesięcy od zauważenia wady. Jeśli roszczenie jest uzasadnione, cena zakupu i koszty wysyłki zostaną zwrócone. Aby uzyskać praktyczne informacje na temat sposobu zwrotu, należy zapoznać się z informacjami o zwrotach.

Firma CALVIN KLEIN pragnie też przypomnieć, że zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii i UE ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika za brak zgodności, który stanie się oczywisty w ciągu co najmniej dwóch lat od dostawy produktów i że w tym kontekście użytkownikowi przysługuje kilka praw ustawowych. Powyższe postanowienie nie ogranicza praw ustawowych.

Brak Wymiany

Firma CALVIN KLEIN nie oferuje usługi wymiany. Użytkownik może zwrócić dowolny produkt, z którego nie jest w pełni zadowolony, i otrzymać zwrot pieniędzy. Jeśli chce zamówić inny produkt, kolor lub rozmiar, winien złożyć nowe zamówienie.

Zwroty Pieniędzy

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych produktów przez firmę CALVIN KLEIN użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail o zwrocie pieniędzy, o ile dokonywany jest zwrot. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki na tę samą kartę lub konto, których użyto do złożenia zamówienia.

Zwrócone kwoty zwykle pojawiają się na wyciągu w ciągu 8–10 dni roboczych. Czas zależy wyłącznie od zasad firmy obsługującej kartę użytkownika. Można sprawdzić status zwrotu środków na swoim koncie internetowym lub poprzez kontakt z wystawcą karty.

Aby otrzymać pełny zwrot środków, użytkownik winien dopilnować, aby firma CALVIN KLEIN otrzymała zwracane produkty w stanie, w jakim je użytkownik je otrzymał: zwrócone produkty muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą mieć nienaruszone wszystkie metki i etykiety produktu oraz nie mogą być użyte w żaden inny sposób niż w sposób zasadnie wymagany do podjęcia decyzji o zachowaniu produktu.

IV Postanowienia Różne

Dane Kontaktowe

PVH Brands Poland SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 53, XI Floor 

00-113 Warsaw

Polska

Telefon: 00800 – 74636499, pon.–sob., 08.00-20.00 (bezpłatny numer)

Adres e-mail: service.pl@calvinklein.com

Zmiany

Jeśli firma CALVIN KLEIN zdecyduje się zmienić niniejsze warunki ogólne, zamieści zmienione warunki w Witrynie. Zaleca się regularne sprawdzanie, czy warunki uległy zmianie. Zmiany te nie będą miały wpływu na obowiązujące umowy. Niniejsze warunki zostały ostatnio zmodyfikowane Luty 2023.

Prawo Właściwe i Jurysdykcja

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawu Holandii, z wyłączeniem konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących niniejszych warunków ogólnych posiada sąd właściwy w Amsterdamie, Holandia, bez uszczerbku dla prawa do odwołania oraz odwołania do Sądu Najwyższego, co oznacza, że użytkownik może wytoczyć powództwo w celu egzekwowania praw ochrony konsumentów w związku z niniejszymi warunkami ogólnymi w Amsterdamie lub kraju UE, w którym mieszka. Bardziej korzystne polskie przepisy prawa konsumentów zastępują prawo holenderskie.

Platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ang. Online Dispute Resolution, ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Należy pamiętać, że firma CALVIN KLEIN aktualnie nie uczestniczy w procedurze internetowego rozstrzygania sporów przed organem do rozstrzygania sporów.

Załącznik 1 Informacje o Zwrotach

Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, użytkownik winien powiadomić firmę CALVIN KLEIN o decyzji o rezygnacji z zamówienia w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub w wiadomości e-mail), korzystając z następujących danych kontaktowych:

Adres e-mail: service.pl@calvinklein.com

PVH Brands Poland SP. Z O.O.

John Hicksstraat 2-4

5928 SJ Venlo NL

Można skorzystać z poniższego formularza zwrotu, który jest dostępny online, ale nie jest to obowiązkowe.

Formularz Zwrotu

Do PVH Brands Poland SP. Z O.O., John Hicksstraat 2-4, 5928 SJ Venlo NL lub service.pl@calvinklein.com:

Adres na fakturze                                                                                                               Adres dostawy

Numer klienta:

Numer faktyczny:

Data faktury:


Nr EAN przyczyny zwrotu poz.:

Wprowadź numer przyczyny zwrotu towaru lub towarów do zwrotu:

Powód wysyłki zwrotnej:

 1. Bez powodu
 2. Nie pasuje
 3. Wygląda inaczej w witrynie
 4. Zamówiono wiele rozmiarów
 5. Wybór wielu przedmiotów
 6. Reklamacja
 7. Jakość
 8. Inna przyczyna;

Aby zwrócić produkty bezpłatnie, należy wykonać następujące czynności:

 1. wypełnić formularz i przesłać go przez Internet lub dodać do paczki;
 2. przykleić dostarczoną naklejkę adresową na opakowaniu. Upewnić się, że przykrywa starą etykietę;
 3. przekazać paczkę przewoźnikowi lub, jeśli w danym kraju taka możliwość jest dostępna, zwrócić paczkę w jednym ze sklepów firmy CALVIN KLEIN.

Do zwrotu zastosowanie mają następujące warunki:

Wszystkie artykuły muszą być kompletne, nienoszone, nieprane i muszą posiadać wszystkie załączone metki w oryginalnym opakowaniu. Produkty muszą zostać zwrócone w ciągu 60 dni od otrzymania zamówienia. Należy zauważyć, że nie wszystkie artykuły można zwrócić. Więcej można dowiedzieć się z informacji o zwrotach.

Informacja o Ochronie Prywatności

[wrzes. 2023]

Witamy w informacji o ochronie prywatności. Gdy odwiedzasz nasze sklepy lub placówki, nawiązujesz z nami kontakt za pośrednictwem witryn, stron mediów społecznościowych, wiadomości e-mail lub innych funkcji cyfrowych („witryny”) lub gdy oglądasz, kupujesz i wykorzystujesz nasze produkty w trybie offline lub online, zbieramy i przetwarzamy dotyczące Cię informacje, zwane danymi osobowymi. 

W niniejszej informacji wyjaśnimy, jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy na Twój temat, dlaczego i co z nimi robimy. Niniejsza informacja dotyczy zarówno konsumentów, jak i – we wskazanych przypadkach – małych przedsiębiorstw (wspólnie określanych jako „Ty” lub „Klienci”), kupujących nasze ubrania i inne artykuły, a także w inny sposób kontaktujących się z nami w trybie offline lub online. 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany wejdą w życie po opublikowaniu zmienionej informacji o ochronie prywatności w naszych witrynach. 

1. Kto Jest Administratorem Danych?

Odpowiedzialność za niniejszą informację o ochronie prywatności ponoszą: Calvin Klein Europe B.V., PVH Brands Poland SP. Z O.O. oraz – w wyraźnie wskazanych przypadkach – Calvin Klein Inc. (205 West 39th Street Fourth Floor New York, NY 10018). W niniejszym dokumencie powyższe podmioty prawne określane są terminem „my” lub „nas”. Można się z nami skontaktować pod adresem podanym na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności.

2. Jakie Informacje Zbieramy i Dlaczego?

2.1. W celu przetwarzania Twoich zakupów, zapewnienia obsługi (Klienta) i realizacji innych żądań

2.1.1. Zamówienia, zakupy w sklepie i konta 

W trybie online, przy zakupie przedmiotu za pośrednictwem jednej z naszych witryn lub – jeśli istnieje taka możliwość – za pośrednictwem jednego z ekranów cyfrowych w naszych sklepach, zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz nazwę Twojej firmy (jeśli jesteś małym przedsiębiorcą), pełny adres pocztowy lub oddzielny adres rozliczeniowy, adres e-mail, zamówione i zwrócone przedmioty, informacje o doręczeniu, informacje dotyczące faktury i inne dane dotyczące realizacji zamówienia. Zbieramy również dane dotyczące wykorzystania voucherów (np. ważności i kwoty) lub kart podarunkowych. Ponadto gromadzimy dane, które nam podajesz w polach dodatkowych, takie jak data urodzenia i numer telefonu. 

Wykorzystujemy te dane, ponieważ jest to konieczne do przeprowadzenia i zrealizowania Twoich zakupów oraz zarządzania nimi, a także do przetwarzania Twojego zamówienia. Należy zauważyć, że podanie niektórych informacji może być obowiązkowe. Jeśli nie podasz nam imienia i nazwiska oraz adresu dostawy, nie będziemy mogli dostarczyć Twoich zakupów.

Podczas procedury zakupu zostanie wyświetlona opcja założenia konta osobistego Calvin Klein. Jeśli chcesz to zrobić, poprosimy o dodatkowe informacje, np. datę urodzenia, a także o ustawienie osobistego hasła i subskrypcję komunikatów handlowych. Wykorzystujemy Twoje dane w tym celu tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na założenie konta osobistego. 

W naszym sklepie, jeżeli jesteś konsumentem, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres i inne istotne dane osobowe, jeśli jest to konieczne do spełnienia lokalnych wymogów podatkowych i prawnych. Możemy potrzebować tych informacji, aby zapewnić zwrot kosztów lub paragon fiskalny (fakturę VAT). Jeśli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na otrzymywanie rachunków elektronicznych, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Dane te są gromadzone za pośrednictwem naszego terminala w punkcie sprzedaży w sklepie. 

Ponadto niektóre spośród naszych sklepów oferują możliwość odbioru lub zwrotu produktów zamówionych online w jednym z naszych wybranych sklepów. W celach związanych ze świadczeniem tych usług będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak adres e-mail, aby przesłać Ci informacje o Twoim zamówieniu. Dotyczy to na przykład informacji o tym, że Twoje zamówienie jest gotowe do odbioru. Ponadto pracownicy naszego sklepu zarejestrują informację o tym, czy zamówienie zostało odebrane lub zwrócone. 

Przetwarzamy te dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do zawarcia, realizacji i zarządzania Twoimi zakupami u nas lub zwrotami do nas.

Niektóre z naszych sklepów oferują również możliwość zarezerwowania (wirtualnego) spotkania w sklepie lub podczas wydarzenia poprzez nasze narzędzie do rezerwacji. W celach związanych ze świadczeniem tych usług będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu, aby przesłać Ci informacje o Twojej wizycie lub wydarzeniu w sklepie. Ponadto możemy przetwarzać informacje, które zdecydujesz się nam przekazać w dodatkowych polach. Pola te mogą obejmować pytania dotyczące wizyty w sklepie, takie jak okazja, z powodu której robisz zakupy, rozmiar ubioru lub wszelkie inne informacje, które chcesz udostępnić nam lub przedstawicielowi handlowemu w celu poprawy komfortu zakupów lub spotkania. Przetwarzanie tych informacji jest niezbędne do realizacji umowy dotyczącej spotkania w sklepie lub wydarzenia. 

Możemy również przetwarzać dane dotyczące sprzedaży i obecności, związane z Twoją wizytą, na przykład w przypadku Twojego udziału w spotkaniu lub zakupu przez Ciebie jakichkolwiek produktów w trakcie wizyty. Przetwarzamy te dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu biznesowego, aby organizować i ulepszać nasze usługi związane z wizytami w sklepach i wydarzeniach.

Należy pamiętać, że PVH Brands Poland SP. Z O.O. jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych związanych z transakcjami online lub w sklepie.

Wyłącznie w przypadkach gdy będzie to dozwolone lub wymagane na mocy przepisów prawa, podczas rezerwacji lub odbywania wizyty w naszym sklepie możemy przetwarzać Twoje nazwisko, imię, e-mail, adres, numer telefonu i czas trwania Twojego pobytu w celach związanych ze śledzeniem łańcuchów infekcji w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przetwarzamy te dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Zgromadzone dane mogą być przekazywane wyłącznie na żądanie właściwych organów służby zdrowia w celach związanych ze śledzeniem możliwych łańcuchów zakażeń. Wyraźnie oświadczamy, że dane takie nie są wykorzystywane w celach reklamowych. W zależności od lokalnych wymogów prawnych dane będą przechowywane przez dwa do czterech tygodni od czasu Twojej wizyty. Następnie zostaną one usunięte.

2.1.2. Korzystanie z telewizji przemysłowej

Aby przyczynić się do bezpieczeństwa naszych sklepów, możemy korzystać z systemu telewizji przemysłowej. Kamery telewizji przemysłowej mogą być umieszczane w miejscach publicznych naszych sklepów i umożliwiają rejestrowanie obrazów w czasie rzeczywistym. System telewizji przemysłowej pomaga nam zabezpieczyć i chronić nasze sklepy, naszych pracowników i klientów oraz produkty znajdujące się lub przechowywane na terenie sklepu. System telewizji przemysłowej pomaga nam również zapobiegać kradzieżom naszych produktów lub zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych pracowników lub klientów, wykrywać je i badać.

Przetwarzamy materiał zarejestrowany przez telewizję przemysłową w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu biznesowego w celu ochrony naszych obiektów i pracowników sklepu oraz w celu zapobiegania incydentom, ich wykrywania i badania. Nagrania z telewizji przemysłowej są zazwyczaj przechowywane przez maksymalnie 30 dni od momentu nagrania, zanim zostaną automatycznie nadpisane lub usunięte, chyba że zarejestrowano incydent. W takich przypadkach takie nagrania mogą być przechowywane do czasu wyeliminowania lub rozwiązania incydentu lub dłużej, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

2.1.3. Obsługa klienta i inne żądania

Zbieramy również dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania przez telefon, za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail lub przez Internet za pomocą czatbota, formularza online lub funkcji czatu na żywo. W takim przypadku poprosimy Cię tylko o podanie danych niezbędnych do rozpatrzenia Twojego żądania (w celu zarządzania naszymi relacjami umownymi z Tobą lub przestrzegania zobowiązania prawnego). Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie zwrotu towaru, możemy poprosić Cię o podanie daty i miejsca zakupu lub informacji o decyzji zwrotu.

Podczas interakcji za pomocą czatbota (zautomatyzowanego komunikatora) lub czatu na żywo będziemy również zapisywać treść Twoich odpowiedzi oraz sposób, w jaki się komunikujesz z czatbotami lub przez czat na żywo i będziemy przechowywać dane dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia. W zależności od platformy czatbota lub czatu na żywo i Twojej zgody możemy zbierać poniższe dane urządzenia: adres IP, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych, strefa czasowa, kraj i lokalizacja GPS. Platforma, która zapewnia czatbota lub czat na żywo również może zbierać niektóre z tych danych. Jeśli, na przykład, czatbot lub czat na żywo jest dostępny na Meta, Meta również może gromadzić Twoje dane użytkownika. Zbieramy ponadto inne informacje dotyczące realizacji Twojego żądania, np. treści czatu.

Możemy przetwarzać te dane w oparciu o Twoją zgodę, gdy jest to konieczne do zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Tobą w przypadku żądania dotyczącego zamówienia, bądź gdy mamy prawnie uzasadniony interes, by Ci pomóc, a tym samym ulepszyć nasze usługi.

2.1.4. (Zmienione) postanowienia, warunki lub powiadomienia

Jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do informowania Cię o wszelkich postanowieniach, warunkach i powiadomieniach, które dotyczą relacji z Tobą (oraz ich zmianach). Aby spełnić te zobowiązania prawne, możemy wykorzystać Twoje dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, aby Cię poinformować.

2.1.5. Płatności i sprawdzanie niezgodnego z prawem użycia kart kredytowych lub nadmiernego obciążenia zwrotnego karty kredytowej

Jeśli coś od nas kupujesz, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przetworzyć Twoją płatność. Twoje dane będą udostępniane przez dostawców usług płatniczych, z którymi współpracujemy. Ci dostawcy usług płatniczych są również administratorami danych w odniesieniu do Twoich danych wykorzystywanych do celów związanych z płatnościami. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania Twoich danych osobowych przez dostawców usług płatniczych należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcami usług płatniczych. Więcej informacji na temat dostawców usług płatniczych i sposobu, w jaki wykorzystują oni Twoje dane osobowe można znaleźć tutaj

Jeśli chcesz zapłacić kartą kredytową, przeprowadzimy kontrolę karty kredytowej w celu ustalenia, czy Twoje dane osobowe nie są powiązane z niezgodnym z prawem korzystaniem z karty kredytowej lub jej nadmiernym obciążeniem wstecznym. W tym celu nasz dostawca usług płatniczych wykorzysta Twoje imię i nazwisko oraz dane konta bankowego. Sami nie zbieramy informacji związanych z używanym narzędziem płatniczym, np. informacji o karcie kredytowej. Informacje te są przetwarzane wyłącznie przez naszego dostawcę usług płatniczych i przez dostawców narzędzi płatniczych z zastrzeżeniem ścisłej gwarancji bezpieczeństwa informacji. Przeprowadzamy tę kontrolę, aby chronić nasze uzasadnione prawnie interesy biznesowe, aby zapobiegać oszustwom i stratom finansowym lub przestrzegać naszych zobowiązań prawnych.

2.2. W celu podtrzymania naszych relacji z Tobą poprzez (cyfrowe) inicjatywy marketingowe i social listening (wsłuchiwanie się w głos społeczności)

2.2.1. Newslettery, wiadomości promocyjne lub aktywne łącza w wiadomości e-mail

Gdy wyrazisz zgodę lub jeśli będziemy mieli do tego prawnie uzasadniony interes, zachowamy Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres pocztowy oraz inne dobrowolnie przekazane informacje, aby wysłać Ci nasz newsletter i inne wiadomości handlowe. Dodatkowo będziemy przechowywać historię wiadomości e-mail i SMS, które wysłaliśmy do Ciebie, i zarejestrujemy, co robisz z tymi wiadomościami (na przykład czy je otwierasz lub klikasz na treść). Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając przycisk „Rezygnacja z subskrypcji” lub „Rezygnacja” znajdujący się pod każdą wiadomością e-mail lub prosząc nas o to za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej lub w odpowiedniej wiadomości handlowej. 

Ponadto będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby nasz newsletter i inne wiadomości handlowe były jeszcze bardziej odpowiednie i dostosowane do Twoich zainteresowań. Personalizacja ta odbywa się poprzez wykorzystanie kombinacji danych uzyskanych w wyniku Twojej interakcji z naszymi usługami, w tym na przykład danych uzyskanych z Twoich poprzednich zakupów oraz poprzez pliki cookie w połączeniu z innymi danymi, które przechowujemy na Twój temat lub otrzymujemy od stron trzecich, takich jak Google lub Meta. Korzystanie z plików cookie zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci spersonalizowanych komunikatów, ponieważ mamy uzasadniony interes biznesowy w przesyłaniu Ci komunikatów, które uznamy za istotne dla Ciebie i które Cię interesują. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa miejscowego, umożliwimy Ci wyrażenie sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości lub poprosimy Cię o zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych osobowych.

2.2.2. Spersonalizowana obsługa i poprawa obsługi online

Gdy odwiedzasz nasze witryny, zostawiamy pliki cookie, piksele i inne narzędzia cyfrowe o podobnych funkcjach („pliki cookie”) w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, co umożliwia nam lepsze zrozumienie Ciebie i spersonalizowanie obsługi oraz naszej komunikacji z Tobą i działań marketingowych, które do Ciebie kierujemy. 

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczania Ci spersonalizowanych doświadczeń, ponieważ mamy uzasadniony interes biznesowy w dostarczaniu Ci doświadczeń i usług, które uznamy za istotne dla Ciebie i które Cię interesują. Jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa miejscowego, poprosimy Cię o zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych osobowych.

Korzystanie z plików cookie zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj.

2.2.3. Spersonalizowane reklamy ukierunkowane

Na podstawie Twojego zachowania i historii zakupów on- i offline, Twojego zachowania na naszych stronach internetowych i interakcji z nimi (takiego jak odwiedzone strony, kliknięte linki, dokonane zakupy) oraz interakcji z chatbotami, czatem na żywo, e-mailami, które otrzymano od Calvin Klein i obsługi klienta, skonfigurujemy i utrzymamy Twój osobisty profil marketingu cyfrowego, aby zagwarantować, że przedstawiamy jedynie takie reklamy, które najbardziej pasują do Twojego gustu. Nazywa się to reklamą ukierunkowaną. Im bardziej udane są reklamy ukierunkowane, tym wyższy poziom zadowolenia (potencjalnego) Klienta.

Aby pokazywać Ci reklamy ukierunkowane, możemy również dopasować Twój profil danych do Klientów o podobnym profilu. 

W celu wspierania naszych ukierunkowanych reklam wykorzystujemy informacje gromadzone na temat tego, jak nasi Klienci reagują na nasze produkty, markę i reklamy. Informacje te są zbierane z różnych źródeł dostępnych dla nas offline, online i mobilnie, na przykład podczas Twoich odwiedzin w naszej witrynie. Ponadto są one wzbogacane informacjami zbieranymi przez inne podmioty, takimi jak dane dotyczące lokalnej pogody. Na podstawie tych informacji nasze zespoły marketingowe znajdują i definiują odpowiednie segmenty odbiorców online, do których kierują kampanie marketingowe. Segmenty te pomagają nam również zdecydować, jak najlepiej dotrzeć do naszych Klientów w kanałach cyfrowych Calvin Klein i poza nimi. Jeśli Twój cyfrowy profil marketingowy mieści się w takim segmencie, prawdopodobnie będziesz otrzymywać nasze reklamy dostosowane do zainteresowań segmentu, w którym umieściliśmy Cię na Meta, we właściwościach Google, właściwościach online tzw. podmiotów stowarzyszonych i innych lokalizacjach i materiałach w trybie online i offline, co stanowi reklamę ukierunkowaną. 

Możemy również gromadzić dane od dostawców zewnętrznych, takich jak Meta, Google lub inne podmioty internetowe i media społecznościowe, które zgromadziły dane na Twój temat do wykorzystania w związku ze spersonalizowanymi reklamami ukierunkowanymi, i możemy udostępniać Twój profil danych stronom trzecim, takim jak Meta i Google lub inne podmioty internetowe i media społecznościowe do przekierowania poprzez pokazanie Ci reklamy ukierunkowanej na stronie internetowej podmiotu zewnętrznego, która jest powiązana z wydarzeniem w naszej witrynie internetowej, na przykład konkretnego zakupu, który został porzucony w koszyku. 

Dodatkowo Meta, Google i inne podmioty internetowe i media społecznościowe mogą samodzielnie rejestrować korzystanie przez Ciebie z naszych reklam poprzez korzystanie z plików cookie. Prosimy zapoznać się z politykami prywatności i plików cookie takich podmiotów trzecich w celu uzyskania dodatkowych informacji, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe, które przetwarzają we własnych celach.

Możesz poprosić nas o usunięcie swojego cyfrowego profilu marketingowego, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres e-mail podany poniżej. 

Twoje dane wykorzystujemy do opisanych powyżej celów działalności reklamy ukierunkowanej wyłącznie, gdy wyrażono zgodę, w tym na umieszczanie plików cookie i gromadzenie danych osobowych za pomocą plików cookie. Korzystanie z plików cookie zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj.

2.2.4. Udział w loterii, konkursie lub promocji sezonowej bądź innej 

Możemy zaoferować Ci możliwość udziału w loterii, konkursie lub innych promocjach (w sklepie). Niektóre z tych promocji zawierają dodatkowe zasady dotyczące sposobu wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy informacje wymagane do umożliwienia Ci udziału w działaniach i zarządzania naszym stosunkiem umownym, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane osobowe zebrane przez nas w kontekście loterii, konkursu lub promocji sezonowej bądź innej mogą podlegać dodatkowym informacjom o ochronie prywatności.

Zasadniczo Twoje dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Jednak w niektórych przypadkach otrzymujemy dane osobowe, takie jak preferencje dotyczące zakupów i działań, na przykład za pośrednictwem publicznie dostępnych baz danych lub naszych działań związanych z marketingiem cyfrowym i partnerów, kiedy udostępniają nam te informacje. Więcej informacji można znaleźć w pkt. 2.2.3 powyżej.

2.2.5. Social listening 

Jeśli aktywnie wysyłasz komunikaty na nasz temat lub na temat naszych marek w mediach społecznościowych, zbieramy kopie Twoich komunikatów. Jeśli na przykład użyjesz hasztagu #CalvinKlein w odniesieniu do jednego z naszych przedmiotów, zachowamy kopię tweeta i możemy wykorzystać ją do naszych działań związanych ze świadomością marki. Aby nam to umożliwić, zleciliśmy osobom trzecim świadczenie usług social listening. Należy zauważyć, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tych usług staną się publiczne i mogą być dostępne dla innych użytkowników i opinii publicznej. 

Prosimy o zachowanie ostrożności przy ujawnianiu nam lub naszym usługodawcom danych osobowych innych osób, ponieważ to Ty odpowiadasz za ujawnienie takich danych osobowych osób trzecich. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto w mediach społecznościowych z kontem Calvin Klein (o ile ta funkcja jest dostępna), będziesz udostępniać nam pewne dane osobowe ze swojego konta w mediach społecznościowych, na przykład swoje imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych, a także wszelkie inne informacje, które mogą być dla nas dostępne lub które możesz udostępnić podczas łączenia konta w mediach społecznościowych z kontem Calvin Klein. Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą w przypadku, gdy będziemy mieć Twoją zgodę lub prawnie uzasadniony interes.

W odniesieniu do punktu 2.2 Calvin Klein Inc. jest niezależnym administratorem – oprócz Calvin Klein Europe B.V.

2.3. W celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do Wi-Fi w naszych sklepach

Gdy korzystasz z bezpłatnego Wi-Fi (w sklepach oferujących tę opcję) w naszych sklepach i innych miejscach (np. w trakcie wydarzeń marketingowych i pokazów), zachowujemy Twój adres MAC oraz informacje na temat Twojej aktywności w przeglądarce. Bezpłatne Wi-Fi jest zazwyczaj dostępne tylko po zarejestrowaniu urządzenia mobilnego w naszych sklepach i po zaakceptowaniu odpowiednich warunków dostępu do bezpłatnego Wi-Fi. Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą w przypadku, gdy będziemy mieć Twoją zgodę lub prawnie uzasadniony interes.

2.4. W celu poprawy naszych usług i produktów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu identyfikacji trendów użytkowania i udostępniania spersonalizowanych treści (np. zalecenia dotyczące przedmiotu, rozmiaru) w witrynach internetowych. Uzyskane informacje są wykorzystywane do dalszego doskonalenia naszych usług i produktów, na przykład w celu stworzenia i zaprojektowania nowej kolekcji lub wprowadzenia ulepszeń w bieżących kolekcjach, aby spełnić Twoje oczekiwania. 

Na przykład, jeśli aktywnie wysyłasz komunikaty na nasz temat lub na temat naszych marek w mediach społecznościowych, komunikujesz się z naszym czatbotem lub kanałami komunikacji z działem obsługi klienta (w tym czatem na żywo), możemy wykorzystać Twój wkład w ulepszanie naszych usług i przedmiotów. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes.

2.5. W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w ramach reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie osoby trzecie mogą obejmować podmiot nabywający i jego doradców. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes.

2.6. W celu zarządzania funkcjami naszych witryn i ich poprawy

Gdy odwiedzasz nasze witryny, zostawiamy w Twojej przeglądarce lub urządzeniu pliki cookie, co pozwala nam ulepszać wygląd i funkcjonowanie naszych witryn oraz czas odpowiedzi czatbotów, czatu na żywo i umożliwia techniczne i funkcjonalne zarządzanie naszymi witrynami (w tym utrzymywanie bezpieczeństwa informacji), na przykład poprzez identyfikację części stron internetowych, które mają krótki czas oczekiwania. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes. Korzystanie z plików cookie zostało opisane bardziej szczegółowo w naszej informacji o wykorzystaniu plików cookie, którą można znaleźć tutaj.

2.7. W celu poproszenia Cię o wzięcie udziału w naszych ankietach

Ciężko pracujemy, aby zawsze ulepszać nasze usługi i dopasowywać je do Twoich potrzeb. Dlatego też, jeśli skontaktowano z nami lub zakupiono nasze produkty, możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w jednej lub kilku naszych ankietach. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszej ankiecie i ją wypełnić, Twoje opinie zostaną wykorzystane do zarządzania i ulepszania naszych produktów i usług. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić nasze relacje. Będziemy angażować się w to działanie, jeżeli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes lub za Twoją zgodą.

2.8. W celu ochrony i zapobiegania oszustwom

W razie potrzeby możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zarządzania bezpieczeństwem i oszustwami, na przykład w celu wykrywania cyberataków lub prób kradzieży tożsamości i zapobiegania im, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, który służy interesom Twoim i osób trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług i Twoich danych osobowych.

2.9. W celu ochrony naszych praw oraz obrony się przed pozwami sądowymi

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych praw oraz obrony przed pozwami sądowymi i w związku z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak żądania organów publicznych i rządowych. Angażujemy się w te działania w celu realizacji wymogu prawnego lub z powodu prawnie uzasadnionego interesu.

W odniesieniu do punktów 2.8 i 2.9. Calvin Klein Inc. jest niezależnym administratorem – oraz Calvin Klein Europe B.V. i PVH Brands Poland SP. Z O.O.

3. Korzystanie Przez Osoby Niepełnoletnie

Należy pamiętać, że nasze witryny nie są kierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia. Prosimy nie zamieszczać komentarzy ani zgłoszeń osób poniżej tego wieku.

4. Kto Ma Dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć nasi pracownicy w zakresie, w jakim ten dostęp jest niezbędny, aby umożliwić im wykonywanie obowiązków służbowych. Dodatkowo ujawniamy dane osobowe:

   • Naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, w tym: Calvin Klein Europe B.V., PVH Brands Poland SP. Z O.O. i Calvin Klein Inc. oraz naszej spółce macierzystej PVH Corp.

   • Naszym zewnętrznym usługodawcom, w tym usługodawcom Calvin Klein Inc., którzy wspierają administrację naszymi witrynami, inicjatywy marketingowe (w tym konkursy, loterie i podobne promocje), usługi słuchania społecznego, usługi czatbotów, usługi narzędzi rezerwacyjnych i inne potrzeby biznesowe, na przykład hosting danych, analizę danych, bezpieczeństwo i technologie informacji oraz powiązaną z nimi infrastrukturę, obsługę klienta, audyty, dostawców usług płatniczych, dostawców usług marketingowych i inne cele biznesowe.

    • Innym osobom, którym zdecydujesz się udostępnić swoje dane osobowe, na przykład osobom trzecim, z którymi współpracujemy lub dla których jesteśmy partnerami, w tym partnerom marketingowym i podmiotom mediów społecznościowych.

    • Organom publicznym, organom sprawiedliwości i ścigania, organom fiskalnym i innym organom posiadającym uprawnienia dochodzeniowe lub władzę publiczną zgodnie z obowiązującym prawem.

    • Innym podmiotom, w przypadku których mamy podstawę prawną, na przykład w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w przypadku uzyskania Twojej zgody.

5. Jak Długo Przechowujemy Dane Osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w okresie, w którym aktywnie się z nami kontaktujesz. Uważa się, że nie kontaktujesz się już z nami aktywnie, jeśli przez okres kolejnych dwóch (2) lat nie kupiłeś od nas żadnego przedmiotu ani nie odwiedziłeś żadnej z naszych witryn. Po upływie okresu dwóch (2) lat będziemy przechowywać wyłącznie konkretne dane osobowe, które muszą zostać zachowane (i) w świetle celów, dla których zostały uzyskane, (ii) jeśli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego lub (iii) w razie konieczności ochrony naszych praw i sytuacji prawnej.

Dane osobowe, których używamy do wysyłania Ci bezpośrednich komunikatów marketingowych, będą wykorzystywane (przetwarzane) przez nas do momentu rezygnacji z ich otrzymywania.

6. Czy Przekazujemy Twoje Dane poza Eog?

Tak, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) na przykład do krajów, w których posiadamy placówki lub angażujemy dostawców usług, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie siedzibę ma nasza spółka macierzysta. Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony Twoich danych osobowych. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w krajach poza EOG mogą mieć prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz otrzymać kopię naszych wdrożonych zabezpieczeń (jeśli to możliwe), możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

7. Twoje Prawa

Respektujemy prawa przyznane Ci na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy, do sprostowania lub usunięcia niektórych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz do uzyskania elektronicznej kopii Twoich danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy.

Ponadto, jeśli polegamy na naszym uzasadnionym interesie w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w całości lub w części, z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją. Obejmuje to prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych, możesz kliknąć łącze rezygnacji w odpowiedniej wiadomości.

W przypadkach, w których polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 

Aby skorzystać ze swoich praw, wyślij nam wiadomość e-mail na adres podany poniżej. 

W odniesieniu do praw związanych z plikami cookie sprawdź naszą informację o wykorzystaniu plików cookie, która jest dostępna tutaj.

Masz także prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych. Lista organów ochrony danych jest dostępna pod tym łączem: tutaj.

8. Nasze Dane Kontaktowe

PVH Brands Poland SP. Z O.O. i Calvin Klein Europe B.V.
Obsługa klienta
Danzigerkade 165
1013 AP Amsterdam

Wszelkie żądania związane z niniejszą Informacją o ochronie 
prywatności należy przesyłać na adres 
e-mail: service.pl@calvinklein.com

Telefon: 00800-74636499

Ostatnia aktualizacja: Luty 2023